Szpital Południowy w Warszawie

13 sierpnia 2018

Dnia 13 sierpnia 2018 r. Instal-Lublin otrzymał obustronnie podpisaną umowę zawartą z firmą ERBUD S.A. na budowę Szpitala Południowego, przy ul. Pileckiego w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, z wyłączeniem dostawy central wentylacyjnych.

Wykonanie prac instalacyjnych powinno nastąpić do dnia 31.12.2018 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji Inwestycji zgodnie z Umową to 31.07.2019 r.