Instalacje

INSTAL-LUBLIN specjalizuje się w usługach związanych z realizacją prac instalacyjnych w obiektach przemysłowych, mieszkalnych, handlowo – usługowych, użyteczności publicznej.

Wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza, inżynierska i pracownicza umożliwia realizację dużych przedsięwzięć technicznych o krótkim terminie realizacji.

Dzięki swoim kompetencjom i zaufaniu ze strony zleceniodawców, prace w wielu obiektach INSTAL-LUBLIN wykonał jako generalny wykonawca.

Nasza firma posiada bardzo szerokie kontakty z dostawcami – jest to gwarancją doboru i dostawy urządzeń wymaganych dla danego obiektu w optymalnej cenie.