Kanały wentylacyjne

Oferujemy Państwu zakup prefabrykatów wentylacyjnych: kanałów prostych o przekroju prostokątnym, kształtek wentylacyjnych takich jak kolana, łuki, trójniki, dyfuzory itp. oraz elementów uzbrojenia wentylacyjnego takiego jak: kratki, przepustnice jedno i wielopłaszczyznowe, podstawy dachowe, czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz wiele innych elementów niezbędnych do całościowego zrealizowania projektu klienta.

Produkty mogą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, lub na życzenie klienta z blachy ze stali nierdzewnej lub innej.

Kanały i kształtki prostokątne są wykonywane zgodnie z normami: EN 1505 i EN 1507
Obmiar powierzchni jest wykonywany zgodnie z DIN 18379

 

03      01     02

Kanały proste

 

07      04      05      06

Kształtki wentylacyjne

 

11      08      09      10

Uzbrojenie wentylacyjne