Gospodarka komunalna

Obiekt Klient Zakres prac Rok wykonania Skan referencji
Oczyszczalnia Ścieków - Kozienice Awbud S.A. Rurociągi technologiczne z armaturą, przejściami szczelnymi, rurami ochronnymi, próbami, robotami ziemnymi, odwodnieniem i
odtworzeniem nawierzchni
2010-2012
Gminna oczyszczalnia ścieków w Wohyniu Urząd Gminy Wohyń Kompleksowa rozbudowa oczyszczalni w generalnym wykonawstwie 2010-2011 pdf_icon
Oczyszczalnia ścieków w Niemcach Urząd Gminy Niemce Modernizacja oczyszczalni. Wymiana głównego kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej - w generalnym wykonawstwie 2010-2011 pdf_icon
Oczyszczalnia ścieków w Mińsku Mazowieckim Urząd Miejski Mińsk Mazowiecki Instalacje technologiczne 2004 pdf_icon
Oczyszczalnia ścieków w Końskowoli Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskowoli Przebudowa oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacji 2003 pdf_icon
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Radzyniu Podlaskim Mostostal-Export S.A. Warszawa Instalacje technologiczne oczyszczalni 2002 pdf_icon
Oczyszczalnia ścieków Hajdów MPWiK Lublin Instalacje technologiczne 2001 pdf_icon
Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzu Dolnym Zarząd Miasta w Kazimierzu Dolnym oczyszczalnia ścieków 2001 pdf_icon
Oczyszczalnia ścieków w Puławach MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. oczyszczalnia ścieków 1998-2000 pdf_icon
Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim Zarząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski oczyszczalnia ścieków 1995 pdf_icon
Gruba Kaśka - Warszawa Hydrobudowa 6 - Warszawa Ujęcie zasadnicze wody i tunel pod dnem Wisły łączący Ujęcie z Zakładem Wodociągu Praskiego 2002
ZWC - Koszyki Zachód MPWiK Warszawa Modernizacja pompowni - w generalnym wykonawstwie 2002 pdf_icon
Stacja Wodociągowa oraz ujęcie wody w Puławach MPWiK Puławy Instalacje technologiczne oraz wentylacja, wod-kan, CO, CT, automatyka 1999 pdf_icon
Pompownia podziemna przy ul.Czerniakowskiej w Warszawie MPWiK Warszawa Modernizacja węzła tłocznego na terenie ZWC - jako generalny wykonawca 1999
Centralna Sprężarkownia w Wieliszewie, Hala Filtrów Pośp. ZWC, Zakład Chlorowania ZWC MPWiK Warszawa Instalacje technologiczne oraz wentylacja, wod-kan, CO, CT, automatyka 1996-1998 pdf_icon
Stacja wodociągowa z urządzeniami towarzyszącymi i sieć wodoc. rozdzielcza w Stężycy Zarząd Gminy Stężyca Instalacje technologiczne oraz wentylacja, wod-kan, CO, CT, automatyka - jako generalny wykonawca
1997
1997 pdf_icon
Pompownia Koszyki Wschód w ZWC Warszawa MPWiK Warszawa Instalacje technologiczne oraz wentylacja, wod-kan, CO, CT, automatyka - jako generalny wykonawca 1996 pdf_icon