Certyfikaty inne

Miło nam poinformować, iż nasze kanały oddymiające uzyskały Certyfikat stabilności wydajności w ramach pozytywnie przeprowadzonego audytu przez Jednostkę Notyfikującą FIRES s.r.o.

04_rtemagicc_1-certificate_01-pdf

Firma Instal-Lublin Sp. z o.o. uzyskała również Certyfikat dla Przedsiębiorców wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający spełnienie wymagań oraz uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

10_rtemagicc_udt_certyfikat_8-04-2016-pdf

Posiadamy również Atest Higieniczny na wyroby Zakładu Produkcyjnego:

RTEmagicC_PZH_atest_27.12.2016.pdf