Energetyka

Obiekt Klient Zakres prac Rok wykonania Skan referencji
Elektrownia
Turów
Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna Dostawa i montaż instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) 2017-2019
Elektrownia
Opole
Mostostal Power Development Sp. zo.o. 6UED Galeria przenośników węgla - wod-kan 2017-2017
Elektrownia
Opole
GE POWER Sp. z o.o. wykonanie instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) ze sterowaniem dla Maszynowni Bloków nr 5 i 6 2015-2019
Elektrownia
Opole
Polimex Opole
Sp. z o.o. Sp. K.
instalacje HVAC - Pakiet S.10.2 2016-2019
Elektrownia
Opole
Mostostal Power Development Sp. z o.o. instalacja kanalizacji w pylonach 2015-2018
Elektrownia
Opole
Mostostal Power Development Sp. z o.o. instalacja odwodnienia dachów 2016-2017
Elektrownia
Rybnik
Energy Management
and Conservation Agency S.A
wykonanie instalacji HVAC 2015-2016
Elektrownia
Kozienice
Polimex-
Mostostal S.A.
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z instalacją automatyki sterowania instalacji HVAC w zakresie obiektów nawęglania 2016
Elektrownia
Opole
ALSTOM Power Sp. z o.o. Wykonanie instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) ze sterowaniem dla Maszynowni Bloków nr 5 i 6 2015-2019
Elektrociepłownia Bydgoszcz ALSTOM Power Sp. z o.o. Wykonanie instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 2015
Elektrownia
Orlen Włocławek
SNC - Lavalin
Polska Sp. z o.o.
Projekt Orlen Włocławek - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacji klimatyzacji, instalacji ogrzewania, systemu AKPiA instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w budynku rozdzielni elektrycznych z nastawnią blokową, wykonanie instalacji wentylacji i technologicznej obudów turbiny gazowej i wzbudnicy generatora, wykonanie instalacji HVAC i grzewczej w Budynku Głównym, wykonanie instalacji wod-kan w Budynku Głównym, wykonanie instalacji HVAC i ogrzewania w budynku stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wraz z kotłownią, montaż dodatkowego ogrzewacza w budynku pompowni wody chłodzącej, kompleksowe wykonanie robót w zakresie instalacji HVAC i AKPiA dla budynków pompowni wody, kompleksowe wykonanie instalacji zraszaczowej stanowiska olejowego turbozespołu. 2014-2015
Budynek Administracyjny
Orlen Włocławek
AGMET Sp. z o.o. kompletne wykonanie systemów instalacji wentylacji,klimatyzacji i oddymiania, system instalacji ogrzewania, system AKPiA instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w budynku administracyjnym 2014-2015
Elektrownia Kozienice Polimex-Mostostal S.A. kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan i HVAC w pylonach komunikacyjnych 2014
Elektrownia Bełchatów SANDVIK Mining
and Construction - Tychy
Układ nawęglania dla Bloku o mocy 858 MW 2009-2012
Elektrownia Kozienice Elektrownia KOZIENICE S.A. Remont kolektora p.poż. 2011
Elektrownia Kozienice Elektrownia KOZIENICE S.A. Remont kolektora wody p.poż. w maszynowni bloku nr10 2011
Elektrownia Bełchatów ALSTOM POWER Warszawa Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych systemów ogrzewania, wentylacji i oddymiania dla budynku Kotłowni dla Bloku
Energetycznego 858 MW
2008-2011 pdf_icon
Elektrownia PĄTNÓW II SNC – Lavalin - Warszawa Budynek główny bloku o mocy 460 MW – instalacja centralnego ogrzewania i wod-kan „pod klucz” oraz instalacja wentylacji, oddymiania i klimatyzacji „pod klucz”, instalacje wewnętrzne i p.poż. dla budynków A1- 2, A1-3, A2, A10, A6, A6-2, A4 „pod klucz” 2006-2008 pdf_icon
Elektrownia PĄTNÓW II CHOVET -
Warszawa
Instalacja oleju rozpałkowego 2006-2007
ECB – Biłgoraj BRW – Biłgoraj Roboty izolacyjne 2004-2005
Elektrociepłownia ECB – Biłgoraj BLACK RED
WHITE - Biłgoraj
Instalacja wentylacji mechanicznej oraz wentylacja generatora 2003
ECB – Biłgoraj ICS Polska -
Wrocław
Izolacja rurociągów, urządzeń i armatury oraz przygotowanie do rozruchu instalacji elektrociepłowni 2003
EC Wrotków – Lublin BWT Polska -
Warszawa
Montaż nowej stacji demineralizacji 2001-2002
Elektrownia Kozienice ZRE –
Świerże Górne
Wymiana rurociągu Fi 406x8 z PB1 – 440mb 2001-2002
Elektrownia Kozienice BESTACO –
Świerże
Górne Składowisko IOS – roboty instalacyjne 2001
Elektrownia Kozienice Elektrownia KOZIENICE S.A. Modernizacja odprowadzenia popiołu z II ciągu kotła Nr 6, Modernizacja odprowadzenia popiołu z II ciągu kotła
Nr 7, Modernizacja kolektorów wody powrotnej, Modern. odpopielania II ciągu kotła Nr 9, Modernizacja rozdzielni i akumulatorowni
2001
Elektrownia Kozienice FORTUM
Eng. Polska
Instalacja odsiarczania spalin 2000
Elektrownia Kozienice Elektrownia KOZIENICE S.A. Odprowadzenie wody zanieczyszczonej z inst. odsiarczania spalin do rzeki Wisły, Kanalizacja sanitarna tłoczna wraz z przepompownią z magazynu gipsu w Elektrowni, Budowa studni przelewowych fi 2220mm na polu Nr 5 – Składowisko żużla i popiołu 2000  pdf_icon
Elektrownia Kozienice Elektrownia KOZIENICE S.A. Stacja Oczyszczania Kondensatu – I etap – roboty instalacyjno – montażowe, Wymiana rurociągów transportowych hydrotransportu z PB-2, Wymiana rurociągów fi 406x8,0, Przełożenie rurociągów pulpy fi 406, Modernizacja kolektorów wody powrotnej do PB-3 bl. 10, Instalacje w Galerii Nawęglania, Instalacja wody p.poż. w wytwornicy i kotłowni b. 10 2000  pdf_icon
Elektrownia Kozienice FORTUM
Eng. Polska -Warszawa
Dostawa i montaż zbiorników z orurowaniem dla oczyszczalni ścieków w Elektrowni Kozienice 1999-2000
Elektrownia Kozienice Elektrownia KOZIENICE S.A. Budowa studni przelewowych fi 2220 na polu Nr 4, modernizacja sieci p.poż. 1998
Elektrownia Kozienice „BESTACO” -
Świerże Górne
Modernizacja oczyszczalni ścieków deszczowoprzemysłowych Bl.8x200 MW w Elektrowni 1997 -1998
Elektrownia „Połaniec” Energomontaż-
Północ Warszawa
Instalacja odsiarczania spalin 168 000 m3 1997
EC Lublin Wrotków EC Lublin Wrotków Remont i modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w pom. Nastawni EC Lublin Wrotków - 4 400 m3 1995
Elektrownia Kozienice Elektrownia KOZIENICE S.A. Kolektor tłoczny „Drenaż pionowy 2x500 MW” w Elektrownia Kozienice 1995