Prace na terenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

17 września 2018

12 września 2018 r. do INSTAL – LUBLIN otrzymał  z firmy Budimex S.A. obustronnie  podpisaną umowę na wykonanie robót sanitarnych w ramach rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji grzewczej, chłodu, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazów medycznych, technologii basenu, instalacji ciekłego azotu, instalacji oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych, przyłączy i sieci zewnętrznych.

Wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 06 września 2019 r.