Motel One w Warszawie

31 lipca 2018

W dniu 25 lipca 2018 r. INSTAL-LUBLIN zawarł umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie na realizację prac instalacyjnych na obiekcie Hotelu Motel One w Warszawie, przy ul. Tamka nr 38.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji grzewczej, CT, instalacji chłodu, instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku hotelowego Motel One.

Wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 30.11.2018 roku.