Rekrutacja – ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami pracy.

Inżynier Budowy

Miejsce pracy: budowy na terenie całego kraju

 

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym
 • Nadzorowanie jakości i terminowości wykonywanych robót
 • Koordynacja prac na budowie
 • Sporządzanie i analiza budżetu, harmonogramu oraz postępu wykonywanych prac
 • Weryfikacja kalkulacji kosztowych
 • Sporządzanie i analiza dokumentacji technicznej
 • Monitoring kosztów budowy
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • Współpraca z GW, Inwestorem i innymi Wykonawcami
 • Nadzór nad przestrzeganiem BHP

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie w zakresie instalacji sanitarnych obejmujących:
  • instalacje wodociągowe,
  • kanalizacyjne,
  • gazowe,
  • klimatyzacyjno – wentylacyjne
  • i cieplne
 • Uprawnienia do kierowania robotami branży sanitarnej mile widziane
 • Umiejętność wykonywania rysunków w programie AutoCad
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu
 • Samodzielność, efektywność i nastawienie na realizację celów
 • Komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Rzetelność i uczciwość
 • Prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do pracy w delegacji

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od efektów
 • Samodzielną i odpowiedzialną pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Karta Benefit, opieka medyczna

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji CV i listu motywacyjnego za pośrednictwem formularza.

Zapewniamy dyskrecję, Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami

 

aplikuj

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INSTAL LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Anny Walentynowicz 9, 20-328 Lublin. Dane kontaktowe Administratora: adres siedziby wskazany powyżej oraz e-mail: office@instal.com.pl.
 2. Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
 3. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji i umieszczenia danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o dodanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez INSTAL LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
 4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, Państwa dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 6. Przysługują Państwu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 7. Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.