II Linia Metra w Warszawie – C16, C17, V16, V17

31 stycznia 2018

W dniu 31 stycznia 2018 roku Instal-Lublin Sp. z o.o. otrzymał obustronnie podpisaną umowę z dnia 26 stycznia 2018 roku, zawartą z Astaldi S.p.A. na budowę II linii Metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie, dostawa i montaż urządzeń, rozruch, konserwacja i usuwanie usterek – instalacji mechanicznych na stacjach C16, C17 oraz wentylatorniach szlakowych V16, V17 z wyłączeniem systemów klimatyzacji.

Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 30.03.2019 roku.