Galeria Handlowa „Stara Ujeżdżalnia” w Jarosławiu

6 kwietnia 2018

Dnia 5 kwietnia 2018 r. INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. zawarł z CD LOCUM INWESTYCJE Sp. z o.o. umowę na wykonanie prac instalacyjnych na terenie budowy wielofunkcyjnego centrum handlowo – usługowo – rozrywkowego Galeria Handlowa „Stara Ujeżdżalnia” w Jarosławiu.

Przedmiotem Umowy jest realizacja prac związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w pomieszczeniach ogólnodostępnych, technicznych, socjalnych, sanitarnych i biurowych w Galerii Stara Ujeżdżalnia, wykonanie instalacji napowietrzania pasaży oraz wentylacji mechanicznej bytowej, instalacji rozprowadzenia powietrza klimatyzatorów kanałowych w pomieszczeniach najemców oraz wykonanie wyciągów grawitacyjnych w lokalach gastronomicznych oraz w lokalu przeznaczonym pod market spożywczy wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej powykonawczej oraz wszelkimi badaniami, pomiarami i protokołami.

Prace potrwają do dnia 30.11.2018 roku.