Opel Gliwice

Zleceniodawca: Hochtief Polska S.A.
MKLBau
Obiekt: Opel Gliwice - hala G22, G23, G26, G27, G90, G30, G73, G100, G101.
Lokalizacja: Gliwice
Termin realizacji: 2014 - 2015
Zakres prac: sporządzenie projektu wykonawczego oraz kompleksowe wykonanie: instalacji wentylacji, wodno-kanalizacyjnej, sprężonego powietrza, wody chłodniczej, odwodnienia dachu, wykonanie dokumentacji podwykonawczej zgodnie z wytycznymi dla projektu CAD oraz przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli Inwestora