II linia Metra w Warszawie – C18, V18

7 marca 2018

Dnia 28 lutego 2018 roku Instal-Lublin Sp. z o.o. zawarł umowę z Astaldi S.p.A. na budowę II linii Metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie, dostawa i montaż urządzeń, rozruch, konserwacja i usuwanie usterek – instalacji mechanicznych na stacji C18 oraz wentylatorni szlakowej V18 z wyłączeniem systemów klimatyzacji.

Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 31.01.2019 roku.